MONKI BISNISS

Premiere
08.09.1989
A SMALL FAMILY BUSINESS
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
2343
Kulturkrets: 
ENGELSK
Publikumstype: 
VOKSNE
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
SCENOGRAFI
MASKØR
Produksjonslag
INSPISIENT