HELGE JORDAL

Nasjonalitet: 
NORSK
20 treff i tidsrommet 30.08.1972 - 11.05.1977

1977

11.05 : 
11.05.1977  :  CAMP
 : SKUESPILLER
 : SAM
11.05 : 
11.05.1977  :  CAMP
 : MUSIKER
 : BIG BAD BRAIN
13.01 : 
13.01.1977  :  KUNSTNERE
 : SKUESPILLER
 : PALLE DAA, MALER

1976

20.10 : 
20.10.1976  :  BRØDRE
 : SKUESPILLER
 : MORRIS
11.03 : 
11.03.1976  :  HUNDENS TESTAMENTE
 : SKUESPILLER
 : KLOKKEREN

1975

10.12 : 
10.12.1975  :  EN SPORVOGN TIL BEGJÆR
 : SKUESPILLER
 : STANLEY KOWALSKI
24.09 : 
24.09.1975  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : CLÉANTE
07.05 : 
07.05.1975  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : TRANIO
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : TILRETTELEGGELSE
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : SKUESPILLER
 : BÆREREN
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : SKUESPILLER
 : FORRETNINGSMANN 2.

1974

31.08 : 
31.08.1974  :  KARK
 : SKUESPILLER
 : ORM LYRGJA
23.03 : 
 : SKUESPILLER
 : BORGER 1.
23.03 : 
 : SKUESPILLER
 : ET SENDEBUD
23.03 : 
 : SKUESPILLER
 : SIR JAMES TYRREL
17.01 : 
17.01.1974  :  DEN INNBILT SYKE
 : SKUESPILLER
 : HERR BONNEFOI, NOTAR

1973

30.10 : 
30.10.1973  :  KARLSSON PÅ TAKET
 : SKUESPILLER
 : FILLE *
29.09 : 
29.09.1973  :  BAKKANTINNENE
 : SKUESPILLER
 : PENTEVS, KONGE I THEBEN

1972

05.11 : 
05.11.1972  :  PENDLERNE
 : SKUESPILLER
 : FORSKJELLIGE ROLLER
30.08 : 
30.08.1972  :  LOKE
 : SKUESPILLER
 : MOKKURKALVE, EN JOTUNKJEMPE

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking