DESIRE YAMEOGO

Nasjonalitet: 
AFERIKANSK
Merknad: 
GJESTESPILL FRA BURKINA FASO.
1 treff i tidsrommet 10.09.1992 - 10.09.1992

1992

10.09 : 
10.09.1992  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : DOVREGUBBEN