ELISABETH DYBWAD

Nasjonalitet: 
NORSK
3 treff i tidsrommet 16.05.1901 - 02.12.1902

1902

02.12 : 
02.12.1902  :  RØVERNE
 : SKUESPILLER
 : FRAGOLETTO, BONDEGUT

1901

09.10 : 
09.10.1901  :  DEN SORTE DOMINO
 : SKUESPILLER
 : BIRGITTE
16.05 : 
16.05.1901  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : LISBET, JEPSENS DATTER-%