ERLING MANGÅR

Nasjonalitet: 
NORSK
21 treff i tidsrommet 11.12.1926 - 23.01.1932

1932

23.01 : 
23.01.1932  :  ATLANTERHAVET
 : SKUESPILLER
 : ANNEN HERRE

1931

25.11 : 
25.11.1931  :  FADEREN
 : SKUESPILLER
 : OPPASSEREN
28.10 : 
28.10.1931  :  FLAGGERMUSEN
 : SKUESPILLER
 : ET POSTBUD
15.08 : 
15.08.1931  :  NØKKELROMANEN
 : SKUESPILLER
 : HOVIGS SEKRETÆR
14.05 : 
 : SKUESPILLER
 : EN POLITIKONSTABEL

1930

23.12 : 
23.12.1930  :  ASKELADDEN
 : SKUESPILLER
 : PAAL
06.12 : 
06.12.1930  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : MANNEN FRA MICHAEL
23.08 : 
23.08.1930  :  DEN FATTIGES LAM
 : SKUESPILLER
 : PIERRE, SOLDAT

1929

14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : FANGEN

1928

26.12 : 
26.12.1928  :  TORNEROSE
 : SKUESPILLER
 : 1STE RIDDER
08.12 : 
08.12.1928  :  STORMEN
 : SKUESPILLER
 : EN SKIPPER
25.10 : 
25.10.1928  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : NEGEREN BOY
09.06 : 
09.06.1928  :  DET GODE SELSKAP
 : SKUESPILLER
 : POLE
01.05 : 
01.05.1928  :  HOPPLA, VI LEVER!
 : SKUESPILLER
 : 3. ARBEIDER
01.05 : 
01.05.1928  :  HOPPLA, VI LEVER!
 : SKUESPILLER
 : 2. POLITIBETJENT-*
23.02 : 
23.02.1928  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : MANN AV ALMUEN

1927

26.10 : 
26.10.1927  :  BARRABAS
 : SKUESPILLER
 : MEDV.
27.08 : 
27.08.1927  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : RING
06.06 : 
06.06.1927  :  DEN SOM LER SIST
 : SKUESPILLER
 : BENTLEY

1926

23.12 : 
 : SKUESPILLER
 : MEDLEM AV DET HØIE RÅD
11.12 : 
11.12.1926  :  POTASH & PERLMUTTER
 : SKUESPILLER
 : FERGUSON

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking