TVERT I MOT !

Premiere
17.06.1978
TVERT I MOT!
Kategori
OPPLESNING
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
AMFISCENEN
Arkivnummer: 
2220
Kulturkrets: 
NORSK
Publikumstype: 
ALLE
Merknad: 
En kveld med Henrik Ibsens dikt. I redaksjonskomitèen satt Stein Winge, Gerd Stahl - Johannesen og Sverre Rødahl.
FORFATTER
Medvirkende:
Medvirkende
Medvirkende
Medvirkende
Medvirkende
Musikere:
Piano
Piano
Kunstnerisk lag
REGI
KOMPONIST
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
Produksjonslag
INSPISIENT