TIL MIN MANN

Premiere
06.03.2004
TIL MIN MANN
Kategori
MONOLOG
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
MALERSALEN
Arkivnummer: 
2004-7
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
FORFATTER
OMARBEIDET AV
OMARBEIDET AV
DRAMATISERT AV
Medvirkende:
Monn Tandberg
Kunstnerisk lag
REGI