PAUL LANGE OG TORA PARSBERG

Premiere
23.02.2000
PAUL LANGE OG TORA PARSBERG
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
2000-2
Kulturkrets: 
NORSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
ALLE
Medvirkende:
Fru Amalie Bang
Fru Sophie Heine
Conrad Balke
Eirik Sanne
Frøken Tora Parsberg
Kamerherren
Redaktør Fredrik Piene
Journalist Arne Kraft
Tjener Kristian Østlie
Kåre Håkonstad
Filip Ramm
Oscar Werner
Redaktør Halvard Stokke
Thomas Bugge
Statsråd Paul Lange
Thorvald Storm
Thomas Christensen
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN
MASKØR