ØSTENFOR KJÆRLIGHET, VESTENFOR DRØM

Premiere
07.11.2017
Siste spilledato
08.11.2017
Kategori
ORD OG TONER
Produksjonstype: 
GJESTESPILL
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
B 2
Akter: 
1
Spilletid: 
60
Publikumstype: 
ALLE
Merknad: 
I fremføringen Østenfor kjærlighet, vestenfor drøm retter Anne Marit Jacobsen og musiker Benedicte Maurseth fokuset mot folkekjære Inger Hagerup og hennes store og rikholdige dikterskap.
FORFATTER
IDÉ OG OPPLEGG
Kunstnerisk lag
MUSIKALSK ANSVARLIG