NATTA SYNG SINE SONGAR

Premiere
25.05.2019
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
GJESTESPILL
Scene:
MALERSALEN
Arkivnummer: 
B 2
Publikumstype: 
ALLE
Merknad: 
Gjestespill fra Præstgar'n i Snertingdals oppsetning av Jon Fosses Natta syng sine songar.
FORFATTER
Kunstnerisk lag
REGI
TEKSTBEARBEIDELSE