MR. ASPERNS ETTERLATTE PAPIRER

Premiere
23.11.1960
THE ASPERN PAPERS
Kategori
KOMEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
CENTRALTEATRET
Arkivnummer: 
1963
Kulturkrets: 
AMERIKANSK
Akter: 
2 /5
Publikumstype: 
VOKSNE
FORFATTER
OVERSATT AV
DRAMATISERT AV
Medvirkende:
H.j., En Litterat
Mrs. Prest
Pasquale
Miss Bordereau
Miss Tina
Assunta
Kunstnerisk lag
REGI
SCENOGRAFI
KOSTYMEDESIGN