FAUST

Premiere
26.04.1905
FAUST
Kategori
OPERA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
HOVEDSCENEN
Arkivnummer: 
1056
Kulturkrets: 
FRANSK
Akter: 
/
Publikumstype: 
VOKSNE
Kunstnerisk lag
MUSIKKARRANGØR / LEDELSE