DANSETIMEN

Premiere
10.03.1987
Kategori
DRAMA
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
AMFISCENEN
Arkivnummer: 
2310
Kulturkrets: 
DANSK
Publikumstype: 
VOKSNE
Produksjonslag
INSPISIENT