ANTIGONE

Premiere
11.09.1980
Kategori
TRAGEDIE
Produksjonstype: 
EGEN
Scene:
AMFISCENEN
Arkivnummer: 
2244
Kulturkrets: 
GRESK
Publikumstype: 
VOKSNE
Merknad: 
Sekvenser fra Euripides' "De føniske kvinnene", + et par sekvenser fra Hölderlin/Brechts "Antigone". Oversatt etter: P.Østbye, E.Vandvik og H.Guldberg
OVERSATT AV
OMARBEIDET AV
Produksjonslag
INSPISIENT