TORBJØRN HALVORSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
15 treff i tidsrommet 22.02.1961 - 08.04.1978

1978

08.04 : 
08.04.1978  :  MUSIKKEN GJENNOM GLENG
 : SKUESPILLER
 : KRISTIAN PLASSEN

1977

09.12 : 
09.12.1977  :  KISTA
 : SKUESPILLER
 : PRESTEN
10.09 : 
10.09.1977  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : COLLOT D'HERBOIS

1970

11.02 : 
11.02.1970  :  KONG EDWARD II
 : SKUESPILLER
 : BERKELEY

1969

19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : MIKKEL, EN FARLIG REV *
23.04 : 
23.04.1969  :  CONGO
 : SKUESPILLER
 : DAG HAMMARSKJÖLD M.FL.
25.02 : 
25.02.1969  :  SIRKULÆRET
 : SKUESPILLER
 : JIRKA, OBSERVATØR

1968

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KONSTABEL BROPHY
03.02 : 
03.02.1968  :  FRUEN FRA HAVET
 : SKUESPILLER
 : EN FREMMED MANN-%
06.01 : 
06.01.1968  :  MORDERNE
 : SKUESPILLER
 : HERRMANN,MOORS ILLEGITIME SØNN

1966

31.08 : 
31.08.1966  :  MORDET PÅ MARAT
 : PASIENT

1961

26.12 : 
26.12.1961  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : NORDENVINDEN
26.12 : 
26.12.1961  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : EN HEROLD
06.09 : 
06.09.1961  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : EN KORPORAL
22.02 : 
22.02.1961  :  ROMULUS DEN STORE
 : SKUESPILLER
 : PHOSPORIDES, SEREMONIMESTER

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking