SVEIN MOEN

Nasjonalitet: 
NORSK
17 treff i tidsrommet 30.09.1967 - 20.03.1975

1975

20.03 : 
20.03.1975  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : ØVRIGE ROLLER-*
20.03 : 
20.03.1975  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN NORSK SKIPPER-*
20.03 : 
20.03.1975  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN LENSMANN
20.03 : 
20.03.1975  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : SCHLINGELBERG, VOKTER-*

1974

24.04 : 
24.04.1974  :  THE SUNSHINE BOYS
 : SKUESPILLER
 : EDDIE, FLOORMANAGER

1970

10.01 : 
10.01.1970  :  SANDKASSEN
 : SKUESPILLER
 : JOHAN, SØNN AV MOR 1. *

1969

19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KRÅKE-PER
19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : HUNDEN HANNIBALD
23.04 : 
23.04.1969  :  CONGO
 : SKUESPILLER
 : OBERST MOBUTU M.FL.
22.02 : 
22.02.1969  :  MANNEN I GLASSBURET
 : SKUESPILLER
 : STEIGER
04.01 : 
04.01.1969  :  REDDET
 : SKUESPILLER
 : FRED

1968

05.10 : 
05.10.1968  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : LARS DINTFASS
03.09 : 
03.09.1968  :  GRØNN JULIA
 : SKUESPILLER
 : JACOB "CARRUTHERS" PREREW
23.03 : 
 : SKUESPILLER
 : LASSE
06.01 : 
06.01.1968  :  MORDERNE
 : SKUESPILLER
 : SCHWEIZER

1967

04.11 : 
 : SKUESPILLER
 : BAKEREN
30.09 : 
 : SKUESPILLER
 : MICHAELS

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking