STEIN GRØNLI

Nasjonalitet: 
NORSK
Merknad: 
GJESTESPILL.
4 treff i tidsrommet 01.09.2000 - 17.04.2008

2008

17.04 : 
17.04.2008  :  JEPPE
 : SKUESPILLER
 : JAKOB SKOMAKER

2003

08.05 : 
08.05.2003  :  BYGGMESTER SOLNESS
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR HERDAL

2002

20.11 : 
 : SKUESPILLER
 : SVIDRIGAJLOV/ EN GAMLING

2000

01.09 : 
01.09.2000  :  FRU INGER TIL ØSTRÅT
 : SKUESPILLER
 : OLAF SKAKTAVL