SIMON REVHOLT

Nasjonalitet: 
NORSK
43 treff i tidsrommet 30.08.1990 - 19.04.2024

2024

19.04 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
08.03 : 
08.03.2024  :  BESØK AV GAMMEL DAME
 : MUSIKALSK KONSULENT
27.01 : 
27.01.2024  :  KARUSELL
 : KAPELLMESTER
27.01 : 
27.01.2024  :  KARUSELL
 : MUSIKALSK ANSVARLIG

2023

11.11 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
11.11 : 
 : KAPELLMESTER
20.10 : 
20.10.2023  :  I VÅRT STED
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
20.10 : 
20.10.2023  :  I VÅRT STED
 : KOMPONIST
17.05 : 
17.05.2023  :  17. MAI MATINÉ 2023
 : MUSIKER
 : KAPELLMESTER
17.05 : 
17.05.2023  :  17. MAI MATINÉ 2023
 : MUSIKALSK ANSVARLIG

2019

09.03 : 
 : MUSIKER
09.03 : 
 : KOMPONIST
09.03 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
09.03 : 
 : MUSIKK AV

2018

24.11 : 
24.11.2018  :  CYRANO
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
18.10 : 
 : KOMPONIST
18.10 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
13.06 : 
13.06.2018  :  ORLANDO
 : KOMPONIST

2017

05.04 : 
05.04.2017  :  SOM DERE VIL
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
05.04 : 
05.04.2017  :  SOM DERE VIL
 : KOMPONIST

2016

09.06 : 
 : MUSIKER
 : KAPELLMESTER/KEYBOARDS
09.06 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
09.06 : 
 : MUSIKKARRANGØR / LEDELSE

2015

17.10 : 
 : MUSIKER
 : PIANO
18.04 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
18.04 : 
 : SKUESPILLER
 : KAPELLMESTER OG TANGENTER
20.02 : 
20.02.2015  :  DET ER SIKKERT OG VISST
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
23.01 : 
 : MUSIKER

2014

07.11 : 
 : MUSIKALSKE ARRANGEMENT
07.11 : 
 : MUSIKER
 : TANGENTER
07.11 : 
 : ARRANGØR
07.09 : 
 : KOMPONIST
 : KAPELLMESTER OG TANGENTER
04.04 : 
 : MUSIKER
 : KAPELLMESTER, KEYBOARDS
04.04 : 
 : MUSIKALSK ANSVARLIG

2012

25.02 : 
25.02.2012  :  ANNA KARENINA
 : MUSIKALSK ANSVARLIG

2011

09.04 : 
09.04.2011  :  TI LIV! - KOMILAB NR 3
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
09.04 : 
09.04.2011  :  TI LIV! - KOMILAB NR 3
 : MUSIKER

2010

19.05 : 
19.05.2010  :  AD HOC: DYNASTIET
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
17.05 : 
17.05.2010  :  17. MAI MATINÉ 2010
 : MUSIKALSK ANSVARLIG

2009

03.10 : 
03.10.2009  :  PINOCCHIO
 : MUSIKALSK ANSVARLIG
25.03 : 
25.03.2009  :  EN MIDTSOMMERNATTSDRØM
 : MUSIKALSK ANSVARLIG

1992

15.02 : 
 : SKUESPILLER
 : BRUMLEMANN, DERES LILLE SØNN

1990

30.08 : 
30.08.1990  :  BRAND
 : STATIST