ROLF SØDER

Nasjonalitet: 
NORSK
45 treff i tidsrommet 31.08.1966 - 27.08.1987

1987

27.08 : 
27.08.1987  :  ALLE MINE SØNNER
 : SKUESPILLER
 : JOE KELLER

1986

15.04 : 
15.04.1986  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : GAMLE EKDAL

1985

27.09 : 
27.09.1985  :  SOMMERGJESTER
 : SKUESPILLER
 : SEMJON DOPPELPUNKT

1984

04.10 : 
04.10.1984  :  WOYZECK
 : SKUESPILLER
 : ANDRES

1982

25.09 : 
25.09.1982  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : ROSS
25.03 : 
25.03.1982  :  DEN STORE BARNEDÅPEN
 : SKUESPILLER
 : KIRKETJENER EVENSEN

1981

04.12 : 
04.12.1981  :  ROSER ER RØDE
 : SKUESPILLER
 : TIM (I MUSICAL)
04.12 : 
04.12.1981  :  ROSER ER RØDE
 : SKUESPILLER
 : LEIF YNGVE WAHLBERG
12.02 : 
12.02.1981  :  HVITTENLAND
 : SKUESPILLER
 : SØNNAVIND

1980

30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : LAGRETTSDOMMEREN
30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : DEN ELDRE ARBEIDEREN
30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : ARBEIDEREN 1.
30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : DEN DØENDE
30.10 : 
30.10.1980  :  DET VAR ENGANG - ?
 : SKUESPILLER
 : BIBELFORSKEREN

1979

27.09 : 
27.09.1979  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : SKIPSKAPTEIN HORSTER
30.05 : 
30.05.1979  :  BLINDGJENGER
 : SKUESPILLER
 : MAGOO
24.01 : 
24.01.1979  :  ETTER MAGRITTE
 : SKUESPILLER
 : FOOT *
24.01 : 
 : SKUESPILLER
 : INSPECTOR HOUND *

1976

05.02 : 
05.02.1976  :  CATILINA
 : SKUESPILLER
 : MANLIUS

1975

23.08 : 
23.08.1975  :  KONG OIDIPUS
 : SKUESPILLER
 : EN GJETER
15.03 : 
15.03.1975  :  CANDIDA
 : SKUESPILLER
 : PASTOR MORELL

1973

29.08 : 
29.08.1973  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : GREGORIUS JONSSØN, LENDERMANN
29.03 : 
29.03.1973  :  LEVE GARY
 : SKUESPILLER
 : VAKTA
27.01 : 
27.01.1973  :  TOLVSKILLINGSOPERAEN
 : SKUESPILLER
 : SMITH, KONSTABEL
27.01 : 
27.01.1973  :  TOLVSKILLINGSOPERAEN
 : SKUESPILLER
 : WALTER KISTEGLAD

1972

04.10 : 
04.10.1972  :  GENGANGERE
 : SKUESPILLER
 : SNEKKER ENGSTRAND
22.04 : 
22.04.1972  :  KULER I SOLNEDGANGEN
 : SKUESPILLER
 : HANK PETERSON, REVOLVERMANN
16.02 : 
16.02.1972  :  MOREN
 : SKUESPILLER
 : VASILIJ JEFIMOVITSJ

1971

23.10 : 
23.10.1971  :  DENGANG -.
 : SKUESPILLER
 : DEELEY
10.10 : 
10.10.1971  :  EN LITEN KABARET
 : SKUESPILLER
 : PROGRAM 4.
30.04 : 
30.04.1971  :  SKYT DEG, SENJA
 : SKUESPILLER
 : VALDEMAR AKSENTIEVITJ PUGATJOV

1970

21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : EN SVARTSKJEGGET MANN
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : INNENRIKSMINISTER HEINE
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : CONFÉRENCIER
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : OBERST VON EPP
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : ELDRE ARBEIDER
21.11 : 
21.11.1970  :  TOLLER
 : SKUESPILLER
 : REICHERT
01.09 : 
01.09.1970  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : SKIPSBYGGER AUNE-%
23.04 : 
23.04.1970  :  POLLY
 : SKUESPILLER
 : MORANO
11.02 : 
11.02.1970  :  KONG EDWARD II
 : SKUESPILLER
 : LANCASTER
10.01 : 
10.01.1970  :  SANDKASSEN
 : SKUESPILLER
 : EN ELDRE MANN

1969

19.09 : 
 : SKUESPILLER
 : BAMSEFAR, EN VENNLIG BJØRN *
25.02 : 
25.02.1969  :  SIRKULÆRET
 : SKUESPILLER
 : JAN MORAT

1968

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : JONATHAN BREWSTER

1966

31.08 : 
31.08.1966  :  MORDET PÅ MARAT
 : SKUESPILLER
 : JAQUES ROUX

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking