PETER LINDBÆK

Nasjonalitet: 
NORSK
8 treff i tidsrommet 23.03.1968 - 12.11.1983

1983

12.11 : 
12.11.1983  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : GYLDENSTERN, HOFFMANN

1981

04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : SOLDAT, LUTHERANER
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : SERSJANTEN, LUTHERANER
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN UNGE BONDEN, LUTHERANER
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN ENØYDE, KATOLIKK
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN UNGE SOLDATEN, KATOLIKK
04.04 : 
 : SKUESPILLER
 : DEN SYNGENDE SOLDATEN, KATOLIK

1968

23.03 : 
 : SKUESPILLER
 : VENN 3.