PER WINGE

Nasjonalitet: 
NORSK
4 treff i tidsrommet 11.09.1907 - 21.12.1920

1920

21.12 : 
21.12.1920  :  KONGENS HJERTE
 : KOMPONIST

1910

15.12 : 
15.12.1910  :  KONGENS HJERTE
 : KOMPONIST

1909

11.02 : 
11.02.1909  :  KONG AAGON
 : KOMPONIST

1907

11.09 : 
11.09.1907  :  KONG ØDIPUS
 : KOMPONIST
 : SANGENE