PER TOFTE

Nasjonalitet: 
NORSK
26 treff i tidsrommet 10.01.1968 - 23.09.2017

2017

23.09 : 
23.09.2017  :  KIRSEBÆRHAGEN
 : SKUESPILLER
 : FIRS

2015

18.02 : 
18.02.2015  :  MINUS 2
 : OVERSATT AV

2014

05.12 : 
05.12.2014  :  UPRØVD: INTERIØRER
 : SKUESPILLER

2011

15.10 : 
15.10.2011  :  MINUS 2
 : OVERSATT AV

2009

07.11 : 
07.11.2009  :  FANNY OG ALEXANDER
 : SKUESPILLER
 : Doktor Fürstenberg

2008

07.11 : 
07.11.2008  :  Windhoek
 : SKUESPILLER
 : Moses
18.10 : 
 : SKUESPILLER
 : Mannen på gården/Kråke-Per
30.08 : 
30.08.2008  :  ET DRØMSPILL
 : SKUESPILLER
 : Glassmesteren/Faren

2004

17.01 : 
17.01.2004  :  MARIA STUART
 : SKUESPILLER
 : Melville

2003

12.09 : 
12.09.2003  :  FESTEN
 : SKUESPILLER
 : Farfar

1982

21.10 : 
21.10.1982  :  NAVLEN
 : SKUESPILLER
 : FLYTTEMANNEN, (JOURNALIST)

1979

05.11 : 
05.11.1979  :  ANNE FRANKS DAGBOK
 : SKUESPILLER
 : KRALER

1977

27.01 : 
 : SKUESPILLER
 : CATIELLO

1976

09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : PØLSEMAKEREN
06.10 : 
06.10.1976  :  BLODBRYLLUP
 : SKUESPILLER
 : VEDHUGGER 4.
02.09 : 
02.09.1976  :  HELLIGTREKONGERSAFTEN
 : SKUESPILLER
 : BETJENT 1.
02.09 : 
02.09.1976  :  HELLIGTREKONGERSAFTEN
 : SKUESPILLER
 : EN PREST

1975

11.11 : 
11.11.1975  :  DE BESATTE
 : SKUESPILLER
 : VIRGINSKIJ, FUNKSJONÆR
24.09 : 
24.09.1975  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : LOYAL
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : SKUESPILLER
 : POLITIMANN 2.
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : SKUESPILLER
 : VERT 2.
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : TILRETTELEGGELSE
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : SKUESPILLER
 : DOMMEREN

1974

23.03 : 
 : SKUESPILLER
 : LORD RIVERS
16.01 : 
16.01.1974  :  JENTELOVEN
 : SKUESPILLER
 : OTTO*

1968

10.01 : 
10.01.1968  :  HELE DAGER I TRÆRNE
 : SKUESPILLER
 : KAFÉVERTEN

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking