PER SKIFT

Nasjonalitet: 
NORSK
11 treff i tidsrommet 05.09.1947 - 28.02.1963

1963

28.02 : 
28.02.1963  :  DEN GALE FRA CHAILLOT
 : SKUESPILLER
 : GATESANGEREN

1960

11.06 : 
11.06.1960  :  MIN SØSTER OG JEG
 : SKUESPILLER
 : DR. ROGER FLEURIOT *

1948

26.12 : 
26.12.1948  :  KONGENS HJERTE
 : SKUESPILLER
 : PRINSESSENS MARSKALK
15.09 : 
15.09.1948  :  LØGNEN OG LYKKEN
 : SKUESPILLER
 : DR. JACOBSEN
08.04 : 
08.04.1948  :  ISMANNEN KOMMER
 : SKUESPILLER
 : MORAN
10.03 : 
10.03.1948  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : EN NOTAR
15.01 : 
15.01.1948  :  REVISOREN
 : SKUESPILLER
 : EN KURER

1947

26.12 : 
26.12.1947  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : EN HEROLD
24.09 : 
24.09.1947  :  MENS VI VENTER
 : SKUESPILLER
 : STASJONSMESTEREN
05.09 : 
05.09.1947  :  JULIUS CÆSAR
 : SKUESPILLER
 : TITINIUS
05.09 : 
05.09.1947  :  JULIUS CÆSAR
 : SKUESPILLER
 : POPILIUS, SENATOR

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking