PER MALDE

Nasjonalitet: 
NORSK
2 treff i tidsrommet 02.10.1969 - 30.05.1979

1979

30.05 : 
30.05.1979  :  BLINDGJENGER
 : OVERSATT AV

1969

02.10 : 
02.10.1969  :  FORBUDT FOR BARN
 : OVERSATT AV