PER LILLO STENBERG

Nasjonalitet: 
NORSK
5 treff i tidsrommet 05.09.1947 - 05.04.1967

1967

05.04 : 
05.04.1967  :  ANTIGONE
 : TURNELEDER
05.04 : 
05.04.1967  :  ANTIGONE
 : SKUESPILLER
 : VAKT OG KOR

1948

03.06 : 
03.06.1948  :  KORT MØTE
 : SKUESPILLER
 : EN UNG MANN
10.03 : 
10.03.1948  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : KRISTEN GRIFFEL

1947

05.09 : 
05.09.1947  :  JULIUS CÆSAR
 : SKUESPILLER
 : VARRO