OLAUG PIRO

Nasjonalitet: 
NORSK
13 treff i tidsrommet 27.02.1902 - 04.03.1909

1909

04.03 : 
04.03.1909  :  DA VI VAR EN OG TYVE
 : SKUESPILLER
 : ANDEN DAME

1908

20.12 : 
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE HOFDAME
12.11 : 
12.11.1908  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : LISBED
29.08 : 
29.08.1908  :  STORKEN
 : SKUESPILLER
 : MADAM NYMO
28.08 : 
28.08.1908  :  KJÆRLIGHEDENS TRAGEDIE
 : SKUESPILLER
 : EN GAMMEL KONE
18.01 : 
18.01.1908  :  FOSSEGRIMEN
 : SKUESPILLER
 : MOREN

1907

21.09 : 
21.09.1907  :  JOHAN ULFSTJERNA
 : SKUESPILLER
 : LINA, TJENESTEPIGE

1906

08.04 : 
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE PIGE
16.02 : 
16.02.1906  :  VÆVERNE
 : SKUESPILLER
 : FRU DREISZIGER

1905

26.12 : 
26.12.1905  :  ULTIMO
 : SKUESPILLER
 : KRISTINE, STUEPIGE
18.10 : 
18.10.1905  :  KJÆRLIGHED OG VENSKAB
 : SKUESPILLER
 : HULDA, TJENESTEPIGE
02.06 : 
02.06.1905  :  DOBBELTGJÆNGEREN
 : SKUESPILLER
 : SOPHIE, TJENESTEPIGE

1902

27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : KARI, EN HUSMANNSKONE-%