JOHANNES POULSEN

Nasjonalitet: 
DANSK
Merknad: 
SKUESPILLER
9 treff i tidsrommet 01.03.1916 - 26.12.1938

1938

26.12 : 
26.12.1938  :  MADAME
 : SKUESPILLER
 : ESTEBAN, EL DUCO DE SANTAGUANO

1930

20.03 : 
20.03.1930  :  HELLIGTREKONGERS-AFTEN
 : SKUESPILLER
 : EN NARR
20.03 : 
20.03.1930  :  HELLIGTREKONGERS-AFTEN
 : REGI

1929

27.01 : 
27.01.1929  :  BAKTALELSENS SKOLE
 : REGI
01.01 : 
01.01.1929  :  DEN STUNDESLØSE
 : REGI
01.01 : 
01.01.1929  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : VIELGESCHREY, DEN STUNDESLØSE-

1917

31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : KLINT, KONTUBERNAL
03.04 : 
03.04.1917  :  DET LEVENDE LIG
 : SKUESPILLER
 : FJODOR VASILJEVITSCH-%

1916

01.03 : 
01.03.1916  :  DER VAR ENGANG
 : SKUESPILLER
 : PRINSEN AF DANMARK-%