JOHAN FAHLSTRØM

Nasjonalitet: 
NORSK
29 treff i tidsrommet 01.09.1899 - 13.10.1936

1936

13.10 : 
13.10.1936  :  ET DUKKEHJEM
 : SKUESPILLER
 : SAGFØRER KROGSTAD-%

1927

27.08 : 
27.08.1927  :  EN FALLIT
 : SKUESPILLER
 : TJÆLDE

1921

22.11 : 
22.11.1921  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : NIKOLAS ARNESSØN

1918

20.09 : 
20.09.1918  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HOLGER

1914

06.10 : 
06.10.1914  :  ROBERT FRANK
 : SKUESPILLER
 : ROBERT FRANK
30.08 : 
30.08.1914  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : SANG

1903

20.08 : 
 : SKUESPILLER
 : GAMLE STORM
20.03 : 
20.03.1903  :  KEISER OG GALILÆER I
 : SKUESPILLER
 : KEISER KONSTANZIOS
18.02 : 
18.02.1903  :  KJÆRLIGHED TIL NÆSTEN
 : SKUESPILLER
 : PASTOR KONSTAD
15.01 : 
15.01.1903  :  EN SOMMERNATSDRØM
 : SKUESPILLER
 : DEMETRIUS

1902

04.11 : 
04.11.1902  :  PAA STORHOVE
 : SKUESPILLER
 : HANS
11.09 : 
11.09.1902  :  KONGEN
 : SKUESPILLER
 : GRAN
03.06 : 
 : SKUESPILLER
 : GAMLE STORM
02.04 : 
02.04.1902  :  UNDER LOVEN
 : SKUESPILLER
 : GERHARD DALSTRUP, KAPTEIN
14.03 : 
 : SKUESPILLER
 : FRANDS PARYKMAGER
27.02 : 
27.02.1902  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : ET HOFFTROLL

1901

10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN
06.11 : 
06.11.1901  :  CYRANO DE BERGERAC
 : SKUESPILLER
 : CYRANO DE BERGERAC
06.09 : 
 : SKUESPILLER
 : GAMLE STORM
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : KADET PETER WESSEL
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : PETER TORDENSKJOLD, KAPTEIN-*

1900

10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : SKULE JARL
12.06 : 
 : SKUESPILLER
 : FRANDS PARYKMAGER
26.03 : 
26.03.1900  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : KONG VOLMER

1899

23.11 : 
23.11.1899  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HOLGER
21.10 : 
21.10.1899  :  OVER ÆVNE I
 : SKUESPILLER
 : SANG
05.10 : 
 : SKUESPILLER
 : EN NAR
03.09 : 
03.09.1899  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : EYSTEJN
01.09 : 
01.09.1899  :  MESTER GERT WESTPHALER
 : SKUESPILLER
 : TOBIAS PROCURATOR

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking