JENS CHRISTIAN HOSTRUP

Nasjonalitet: 
DANSK
4 treff i tidsrommet 04.06.1900 - 31.05.1917

1917

31.05 : 
31.05.1917  :  GJENBOERNE
 : FORFATTER

1912

03.05 : 
03.05.1912  :  EN SPURV I TRANEDANS
 : FORFATTER

1904

15.05 : 
15.05.1904  :  EVENTYR PAA FODREISEN
 : FORFATTER

1900

04.06 : 
04.06.1900  :  GJENBOERNE
 : FORFATTER