JAN SLIWON

Merknad: 
GJESTESPILL.
1 treff i tidsrommet 31.08.1992 - 31.08.1992

1992

31.08 : 
31.08.1992  :  FRUEN FRA HAVET
 : OVERSATT AV