HÅKON RAMSTAD

Nasjonalitet: 
NORSK
55 treff i tidsrommet 28.08.1985 - 17.02.2024

2024

17.02 : 
17.02.2024  :  VI ER FEM
 : SKUESPILLER

2023

11.11 : 
 : SKUESPILLER
23.08 : 
23.08.2023  :  NIBELUNGENS RING
 : SKUESPILLER
 : Rhindatter, Fafner, Norne
23.08 : 
23.08.2023  :  NIBELUNGENS RING
 : SKUESPILLER
 : Siegmund, Bjørnen, Hagen
20.01 : 
 : SKUESPILLER

2022

03.09 : 
03.09.2022  :  EN MIDTSOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : Egevs/Snippen (Måneskinn)
03.09 : 
03.09.2022  :  EN MIDTSOMMERNATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : En alvejævel
22.01 : 
22.01.2022  :  BRANNEN
 : SKUESPILLER

2021

13.11 : 
13.11.2021  :  EN JULENATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : Herr Plott, Oskar Oskarson
13.11 : 
13.11.2021  :  EN JULENATTSDRØM
 : SKUESPILLER
 : Dronningen
17.08 : 
17.08.2021  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : POLONIUS

2020

21.11 : 
21.11.2020  :  LINDA VISTA
 : SKUESPILLER
 : WHEELER
10.09 : 
10.09.2020  :  VILDANDEN
 : SKUESPILLER
 : DR. RELLING
17.05 : 
17.05.2020  :  17. MAI MATINÉ 2020
 : SKUESPILLER

2019

01.11 : 
01.11.2019  :  HARPER REGAN
 : SKUESPILLER
 : Elwood Barnes og James Fortune
30.08 : 
30.08.2019  :  MÅKEN
 : SKUESPILLER
 : Peter Sorin

2018

20.10 : 
20.10.2018  :  ULVEN
 : SKUESPILLER
 : GRISEN
19.04 : 
19.04.2018  :  ANIARA
 : SKUESPILLER
26.01 : 
26.01.2018  :  UFO-BYGDA
 : SKUESPILLER

2017

04.11 : 
04.11.2017  :  1984
 : SKUESPILLER
 : O'BRIEN
05.09 : 
 : SKUESPILLER
31.03 : 
31.03.2017  :  NOSTALGI 2175
 : SKUESPILLER
 : POSCH
13.01 : 
 : SKUESPILLER
 : ALQUIST

2016

16.09 : 
 : SKUESPILLER
10.06 : 
10.06.2016  :  TRE SØSTRE
 : SKUESPILLER
 : NIKOLAJ TUSENBACH
08.04 : 
08.04.2016  :  MYSTERIER
 : SKUESPILLER
 : DOKTOR STENERSEN
15.01 : 
15.01.2016  :  STORMEN
 : SKUESPILLER
 : ALONSO

2015

31.10 : 
31.10.2015  :  TI PÅ TORSHOV
 : SKUESPILLER
 : LØRDAG 7.NOVEMBER
17.10 : 
 : SKUESPILLER
 : MANNEN PÅ GÅRDEN/KRÅKE-PER
09.09 : 
 : SKUESPILLER
 : Håkon, skuespiller
07.02 : 
07.02.2015  :  REVISOREN
 : SKUESPILLER
 : PJOTR DODTSJINSKIJ, GODSEIER

2014

05.12 : 
05.12.2014  :  UPRØVD: INTERIØRER
 : SKUESPILLER
30.10 : 
30.10.2014  :  TRE SØSTRE
 : SKUESPILLER
 : NIKOLAJ TUSENBACH
10.09 : 
10.09.2014  :  ET DRØMSPILL
 : SKUESPILLER
 : ORDSTRÖM

2013

09.11 : 
09.11.2013  :  KONG LEAR
 : SKUESPILLER
 : KENT
18.10 : 
 : SKUESPILLER
29.08 : 
 : SKUESPILLER
 : FRANZ SCHONING / K.PUTIN
31.05 : 
 : SKUESPILLER
15.03 : 
 : SKUESPILLER
08.02 : 
 : SKUESPILLER

2012

13.10 : 
 : SKUESPILLER
 : POLITIMESTER BASTIAN
25.08 : 
25.08.2012  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : DEN MAGRE

2009

07.11 : 
07.11.2009  :  FANNY OG ALEXANDER
 : SKUESPILLER
 : ALEXANDER EKDAHL
31.01 : 
31.01.2009  :  BRØDRENE KARAMASOV
 : SKUESPILLER
 : Grigorij
17.01 : 
17.01.2009  :  SALONG
 : SKUESPILLER
 : Verten

2008

18.10 : 
 : SKUESPILLER
 : Den store elgen
29.05 : 
29.05.2008  :  BRAND
 : SKUESPILLER
 : Doktoren
26.01 : 
26.01.2008  :  GJESTEN
 : SKUESPILLER
 : Nazisten

2007

10.11 : 
10.11.2007  :  REISEN TIL JULESTJERNEN
 : SKUESPILLER
 : Kongen
30.08 : 
30.08.2007  :  ERASMUS MONTANUS
 : SKUESPILLER
 : Jesper Ridefogd
15.02 : 
15.02.2007  :  EKSORSISTENE
 : SKUESPILLER
 : David

2006

28.10 : 
 : SKUESPILLER
 : KASPER

2005

01.09 : 
01.09.2005  :  MANN UTEN HENSIKT
 : SKUESPILLER
 : GRUNNEIER, ASSISTENT
12.03 : 
12.03.2005  :  SPEER
 : SKUESPILLER
 : Uwe Giesen m.fler

1985

28.08 : 
28.08.1985  :  SHIVAREE
 : SKUESPILLER
 : SCAGG *

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking