GISLI ÖRN GARDARSSON

14 treff i tidsrommet 14.01.2012 - 10.02.2018

2018

10.02 : 
 : REGI
10.02 : 
 : SKUESPILLER
 : % MARKUS

2014

28.04 : 
28.04.2014  :  FORVANDLINGEN
 : REGI
28.04 : 
28.04.2014  :  FORVANDLINGEN
 : DRAMATISERT AV
28.04 : 
28.04.2014  :  FORVANDLINGEN
 : SKUESPILLER
 : GREGOR
28.04 : 
28.04.2014  :  FORVANDLINGEN
 : BEARBEIDET AV

2013

10.08 : 
10.08.2013  :  FORVANDLINGEN
 : DRAMATISERT AV
10.08 : 
10.08.2013  :  FORVANDLINGEN
 : SKUESPILLER
 : GREGOR
10.08 : 
10.08.2013  :  FORVANDLINGEN
 : REGI
10.08 : 
10.08.2013  :  FORVANDLINGEN
 : BEARBEIDET AV

2012

14.01 : 
14.01.2012  :  FORVANDLINGEN
 : DRAMATISERT AV
14.01 : 
14.01.2012  :  FORVANDLINGEN
 : REGI
14.01 : 
14.01.2012  :  FORVANDLINGEN
 : SKUESPILLER
 : GREGOR
14.01 : 
14.01.2012  :  FORVANDLINGEN
 : BEARBEIDET AV