GERDT VON BASSEWITZ

Nasjonalitet: 
UKJENT
1 treff i tidsrommet 26.12.1934 - 26.12.1934

1934

26.12 : 
26.12.1934  :  PERS REISE TIL MÅNEN
 : FORFATTER