FRANK IVERSEN

Nasjonalitet: 
NORSK
23 treff i tidsrommet 11.11.1972 - 17.10.1987

1987

17.10 : 
17.10.1987  :  SARKOFAG
 : SKUESPILLER
 : INSPEKTØREN
12.05 : 
12.05.1987  :  REGNSKAPETS DAG
 : SKUESPILLER
 : ERIK FRISTRUP

1985

07.09 : 
07.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : ASLAK, EN SMED
07.09 : 
07.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN NORSK SKIPPER-*
07.09 : 
07.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : DEN SØRGEKLEDTE-*
07.09 : 
07.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR BALLON-*
04.09 : 
04.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN NORSK SKIPPER-*
04.09 : 
04.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : ASLAK, EN SMED
04.09 : 
04.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : DEN SØRGEKLEDTE-*
04.09 : 
04.09.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR BALLON-*
31.08 : 
31.08.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : DEN SØRGEKLEDTE
31.08 : 
31.08.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : EN NORSK SKIPPER-*
31.08 : 
31.08.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : MONSIEUR BALLON-*
31.08 : 
31.08.1985  :  PEER GYNT
 : SKUESPILLER
 : ASLAK, EN SMED
30.01 : 
30.01.1985  :  SVART MÅNE
 : SKUESPILLER
 : MARVIN HUDGENS

1982

25.09 : 
25.09.1982  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : SEYTON

1977

09.12 : 
09.12.1977  :  KISTA
 : SKUESPILLER
 : FANGE NR.218, TOM
10.09 : 
10.09.1977  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : ANTOINE ST.JUST

1975

25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : SKUESPILLER
 : FORRETNINGSMANNEN
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : TILRETTELEGGELSE

1974

22.02 : 
 : SKUESPILLER
 : BELLMAN

1973

28.02 : 
28.02.1973  :  I BLINDE
 : SKUESPILLER
 : DAVID

1972

11.11 : 
11.11.1972  :  HVEM ER DE GALE
 : SKUESPILLER
 : THOMAS

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking