KNUT HULTGREN

Nasjonalitet: 
NORSK
14 treff i tidsrommet 26.12.1959 - 27.09.1979

1979

27.09 : 
27.09.1979  :  EN FOLKEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : FOLKEMØTE

1977

09.12 : 
09.12.1977  :  KISTA
 : SKUESPILLER
 : ELDRE FANGEVOKTER
10.09 : 
10.09.1977  :  DANTONS DØD
 : SKUESPILLER
 : HERRE I

1976

06.10 : 
06.10.1976  :  BLODBRYLLUP
 : STATIST

1974

27.03 : 
 : SKUESPILLER
 : MARSKALKEN

1972

04.11 : 
04.11.1972  :  SAKER OG TING
 : SKUESPILLER
 : FLYTTEMANN 1.
26.09 : 
26.09.1972  :  SPÖKSONATEN
 : SKUESPILLER
 : PORTNEREN

1969

18.09 : 
 : SKUESPILLER
 : KLANSMEDLEM 2.

1968

30.10 : 
30.10.1968  :  RASMUS PÅ LOFFEN
 : SKUESPILLER
 : LENSMANNSBETJENT BERGKVIST

1966

24.02 : 
24.02.1966  :  EN - TO - TRE
 : SKUESPILLER
 : JUSTISRÅD DR. PINSKY

1963

24.10 : 
24.10.1963  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : ANDERS HOEL (BLIND-ANDERS)
28.02 : 
28.02.1963  :  DEN GALE FRA CHAILLOT
 : SKUESPILLER
 : EN UTEKKELIG GAMLING

1962

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØPMANN BERG

1959

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : KJØPMANN BERG