EVA AMBLE

Nasjonalitet: 
NORSK
2 treff i tidsrommet 18.04.1939 - 19.12.1945

1945

19.12 : 
19.12.1945  :  ROBIN HOOD
 : DANSINNSTUDERING

1939

18.04 : 
 : TRIBALLETTEN