EVEN STORMOEN

Nasjonalitet: 
NORSK
12 treff i tidsrommet 25.09.1982 - 13.06.2018

2018

13.06 : 
13.06.2018  :  ORLANDO
 : SKUESPILLER

1985

05.10 : 
 : SKUESPILLER
 : BERNARD
16.04 : 
16.04.1985  :  DET HELT STORE
 : SKUESPILLER
 : BRODIE

1984

31.08 : 
31.08.1984  :  TROJANERINNER
 : SKUESPILLER
 : ATENE
31.08 : 
31.08.1984  :  TROJANERINNER
 : SKUESPILLER
 : KOR
08.03 : 
08.03.1984  :  NATTEN ER DAGENS MOR
 : SKUESPILLER
 : DAVID F.1940

1983

12.11 : 
12.11.1983  :  HAMLET
 : SKUESPILLER
 : LAERTES, POLONIUS' SØNN
07.04 : 
07.04.1983  :  EN GLAD GUTT
 : SKUESPILLER
 : OLE NORDISTUEN
07.04 : 
07.04.1983  :  EN GLAD GUTT
 : SKUESPILLER
 : EN GUTT 2.
15.01 : 
15.01.1983  :  I DENNE LANGE NATT
 : FANGE SOM SYNGER
11.01 : 
11.01.1983  :  KLASSEFIENDE
 : SKUESPILLER
 : NIPPER (NAPIER)

1982

25.09 : 
25.09.1982  :  MACBETH
 : SKUESPILLER
 : MALCOLM