ENSEMBLET -

Nasjonalitet: 
NORSK
6 treff i tidsrommet 23.09.2000 - 21.10.2023

2023

21.10 : 
21.10.2023  :  EN JULEFORTELLING
 : SKUESPILLER
 : Fortellere og kor

2022

30.11 : 
30.11.2022  :  DEN LILLE PRINSEN
 : SKUESPILLER
 : ROSENE
30.11 : 
30.11.2022  :  DEN LILLE PRINSEN
 : SKUESPILLER
 : DE VOKSNE

2019

02.02 : 
02.02.2019  :  2 X MEDEA
 : BEARBEIDET AV

2018

16.09 : 
 : FORFATTER

2000

23.09 : 
23.09.2000  :  TOLVSKILLINGSOPERAEN
 : SKUESPILLER
 : POLITIFOLK,TIGGERE,BORGERE