PÅL LØKKEBERG

Nasjonalitet: 
NORSK
41 treff i tidsrommet 28.11.1970 - 14.04.2007

2007

14.04 : 
14.04.2007  :  HJEMKOMSTEN
 : OVERSATT AV

1997

22.02 : 
22.02.1997  :  KUNST
 : REGI

1996

24.02 : 
24.02.1996  :  RØDE NESER
 : OVERSATT AV
24.02 : 
24.02.1996  :  RØDE NESER
 : REGI

1995

09.02 : 
09.02.1995  :  ARKADIA
 : OVERSATT AV
09.02 : 
09.02.1995  :  ARKADIA
 : REGI

1993

15.10 : 
15.10.1993  :  SPILL
 : PEDAGOG
15.10 : 
 : PEDAGOG
15.10 : 
15.10.1993  :  SLUTTSPILL
 : PEDAGOG
11.09 : 
 : OVERSATT AV
11.09 : 
 : REGI

1988

29.01 : 
29.01.1988  :  FARLIGE FORBINDELSER
 : REGI
29.01 : 
29.01.1988  :  FARLIGE FORBINDELSER
 : OVERSATT AV

1987

12.05 : 
12.05.1987  :  REGNSKAPETS DAG
 : REGI

1986

23.10 : 
23.10.1986  :  ROSMERSHOLM
 : REGI
29.04 : 
 : PEDAGOG

1985

16.04 : 
16.04.1985  :  DET HELT STORE
 : REGI

1983

02.09 : 
02.09.1983  :  GOOD
 : OVERSATT AV
02.09 : 
02.09.1983  :  GOOD
 : REGI

1982

10.09 : 
10.09.1982  :  OO DJA NA
 : REGI
11.05 : 
11.05.1982  :  AS YOU LIKE IT
 : REGI

1980

06.10 : 
06.10.1980  :  ATTEST
 : OMARBEIDET AV
06.10 : 
06.10.1980  :  PROTEST
 : REGI
06.10 : 
06.10.1980  :  PROTEST
 : OVERSATT AV
06.10 : 
06.10.1980  :  ATTEST
 : REGI
06.10 : 
06.10.1980  :  PROTEST
 : OMARBEIDET AV
09.05 : 
 : REGI

1978

05.12 : 
 : REGI
05.12 : 
 : OVERSATT AV
05.12 : 
 : OMARBEIDET AV

1975

11.11 : 
11.11.1975  :  DE BESATTE
 : OMARBEIDET AV
11.11 : 
11.11.1975  :  DE BESATTE
 : REGI
25.01 : 
25.01.1975  :  UNNTAGELSEN OG REGELEN
 : TILRETTELEGGELSE

1973

29.09 : 
29.09.1973  :  BAKKANTINNENE
 : OMARBEIDET AV
29.09 : 
29.09.1973  :  BAKKANTINNENE
 : REGI
27.01 : 
27.01.1973  :  TOLVSKILLINGSOPERAEN
 : OMARBEIDET AV
27.01 : 
27.01.1973  :  TOLVSKILLINGSOPERAEN
 : OVERSATT AV
27.01 : 
27.01.1973  :  TOLVSKILLINGSOPERAEN
 : REGI

1972

04.10 : 
04.10.1972  :  GENGANGERE
 : REGI

1970

28.11 : 
28.11.1970  :  HJEMKOMSTEN
 : OVERSATT AV
28.11 : 
28.11.1970  :  HJEMKOMSTEN
 : REGI