DAG COUCHERON

Nasjonalitet: 
NORSK
1 treff i tidsrommet 26.05.1952 - 26.05.1952

1952

26.05 : 
26.05.1952  :  FAR OG VI ANDRE
 : SKUESPILLER
 : JOHN, 15 ÅR