BIBBI MOSLET

Nasjonalitet: 
NORSK
11 treff i tidsrommet 28.08.2004 - 24.09.2015

2015

24.09 : 
24.09.2015  :  SOKRATES' FORSVARSTALE
 : BEARBEIDET AV
24.09 : 
24.09.2015  :  SOKRATES' FORSVARSTALE
 : DRAMATURG

2013

09.11 : 
09.11.2013  :  KONG LEAR
 : DRAMATURG
09.11 : 
09.11.2013  :  KONG LEAR
 : BEARBEIDET AV

2012

13.09 : 
13.09.2012  :  SOKRATES' FORSVARSTALE
 : DRAMATURG
13.09 : 
13.09.2012  :  SOKRATES' FORSVARSTALE
 : BEARBEIDET AV

2010

13.11 : 
13.11.2010  :  GALILEO
 : DRAMATURG
13.11 : 
13.11.2010  :  GALILEO
 : BEARBEIDET AV

2006

26.08 : 
26.08.2006  :  NÅR VI DØDE...
 : DRAMATURG

2004

28.08 : 
28.08.2004  :  PEER GYNT
 : BEARBEIDET AV
28.08 : 
28.08.2004  :  PEER GYNT
 : DRAMATURG