BERNHARD RAMSTAD

Nasjonalitet: 
NORSK
13 treff i tidsrommet 25.03.1969 - 11.05.1988

1988

11.05 : 
11.05.1988  :  KONTRABASSEN
 : OVERSATT AV

1972

26.04 : 
26.04.1972  :  FILANTROPEN
 : SKUESPILLER
 : JOHN
16.02 : 
16.02.1972  :  MOREN
 : SKUESPILLER
 : STREIKEBRYTER 2.
16.02 : 
16.02.1972  :  MOREN
 : SKUESPILLER
 : ARBEIDER 2.-3.BILDE

1971

29.09 : 
29.09.1971  :  HVEM HAR DET VERST ?
 : SKUESPILLER
 : KLOVNEN
29.09 : 
29.09.1971  :  HVEM HAR DET VERST ?
 : SKUESPILLER
 : EN PUBLIKUMER
29.09 : 
29.09.1971  :  HVEM HAR DET VERST ?
 : SKUESPILLER
 : P. BERTELSEN, FARVEHANDLER
29.09 : 
29.09.1971  :  HVEM HAR DET VERST ?
 : SKUESPILLER
 : EN ARBEIDER
29.09 : 
29.09.1971  :  HVEM HAR DET VERST ?
 : SKUESPILLER
 : EN POLITIKONSTABEL
29.09 : 
29.09.1971  :  HVEM HAR DET VERST ?
 : SKUESPILLER
 : ALFRED, STERK MANN PÅ SIRKUS
27.03 : 
27.03.1971  :  KONG LEAR
 : SKUESPILLER
 : KONGEN AV FRANKRIKE

1969

25.03 : 
 : SKUESPILLER
 : PURSER *
25.03 : 
 : SKUESPILLER
 : SCENEMESTER *

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking