GISLE STRAUME

Nasjonalitet: 
NORSK
29 treff i tidsrommet 03.09.1959 - 24.09.1975

1975

24.09 : 
24.09.1975  :  TARTUFFE
 : SKUESPILLER
 : ORGON
07.05 : 
07.05.1975  :  TROLL KAN TEMMES
 : SKUESPILLER
 : BAPTISTA MINOLA *
01.02 : 
01.02.1975  :  HAVET
 : SKUESPILLER
 : EVENS

1974

16.11 : 
16.11.1974  :  FARMEN
 : SKUESPILLER
 : SLATTERY
31.08 : 
31.08.1974  :  KARK
 : SKUESPILLER
 : BUSTE, EN TRELL

1970

01.09 : 
01.09.1970  :  SAMFUNDETS STØTTER
 : SKUESPILLER
 : KONSUL BERNICK

1969

16.01 : 
16.01.1969  :  NARREN OG HANS HERTUG
 : SKUESPILLER
 : JACOB SPRENGER

1968

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : TEDDY BREWSTER
28.08 : 
 : SKUESPILLER
 : AKTØREN
28.03 : 
28.03.1968  :  REVISOREN
 : SKUESPILLER
 : DOMMEREN
06.01 : 
06.01.1968  :  MORDERNE
 : SKUESPILLER
 : VON MOOR, REGJERENDE GREVE

1967

15.10 : 
15.10.1967  :  TRE SØSTRE
 : SKUESPILLER
 : ANDREJ PROSOROV

1963

28.02 : 
28.02.1963  :  DEN GALE FRA CHAILLOT
 : SKUESPILLER
 : PROSJEKTMAKEREN
04.01 : 
04.01.1963  :  HERR BROTONNEAU
 : SKUESPILLER
 : WILLIAM DURANT

1962

20.09 : 
20.09.1962  :  FYSIKERNE
 : SKUESPILLER
 : HERBERT GEORG BEUTLER (NEWTON)
01.09 : 
01.09.1962  :  AGNETE
 : SKUESPILLER
 : SVEND ULFSEN, BILLEDHUGGER *
03.03 : 
03.03.1962  :  ERIK XIV
 : SKUESPILLER
 : GÖRAN PERSSON

1961

07.12 : 
07.12.1961  :  CIRKELEN
 : SKUESPILLER
 : LORD PORTEOUS
24.10 : 
24.10.1961  :  SPANSK TREKANT
 : SKUESPILLER
 : ESPINOSA, KARDINAL
24.08 : 
24.08.1961  :  CANT
 : SKUESPILLER
 : KONG HENRY VIII
27.04 : 
27.04.1961  :  NESHORNET
 : SKUESPILLER
 : JEAN
26.01 : 
26.01.1961  :  GUDS GJØGLERE
 : SKUESPILLER
 : MOGENS LAURITSSØN

1960

16.10 : 
16.10.1960  :  CLÉRAMBARD
 : SKUESPILLER
 : GREV HECTOR DE CLÉRAMBARD
10.09 : 
10.09.1960  :  HEDDA GABLER
 : SKUESPILLER
 : JØRGEN TESMAN
13.03 : 
13.03.1960  :  KAMELIADAMEN
 : SKUESPILLER
 : ALEXANDRE DUMAS D.Y.

1959

10.12 : 
10.12.1959  :  HVEM ER ERNEST ?
 : SKUESPILLER
 : CHASUBLE, SOGNEPREST
18.11 : 
18.11.1959  :  LIVET I VOLD
 : SKUESPILLER
 : MUSIKEREN FREDRIKSEN
01.10 : 
01.10.1959  :  HAN SOM SA NEI
 : SKUESPILLER
 : DOMMEREN, SIR WILLIAM ERSKINE
03.09 : 
03.09.1959  :  GENGANGERE
 : SKUESPILLER
 : PASTOR MANDERS

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking