ARMIN PETRAS

6 treff i tidsrommet 11.02.2006 - 10.09.2016

2016

10.09 : 
 : FORFATTER
14.04 : 
14.04.2016  :  NATHAN DEN VISE
 : BEARBEIDET AV
14.04 : 
14.04.2016  :  NATHAN DEN VISE
 : REGI

2015

26.03 : 
26.03.2015  :  5 Morgen
 : REGI

2012

25.02 : 
25.02.2012  :  ANNA KARENINA
 : TILRETTELAGT FOR SCENEN

2006

11.02 : 
11.02.2006  :  LENZ
 : REGI