PETER LODWICK

Nasjonalitet: 
Britisk
6 treff i tidsrommet 21.03.1972 - 12.02.1981

1981

12.02 : 
12.02.1981  :  HVITTENLAND
 : KOMPONIST

1978

11.05 : 
11.05.1978  :  LILLE EYOLF
 : KOMPONIST

1977

20.09 : 
 : KOMPONIST
20.09 : 
 : MUSIKER

1972

21.03 : 
21.03.1972  :  LEONCE OG LENA
 : KOMPONIST
21.03 : 
21.03.1972  :  LEONCE OG LENA
 : MUSIKER
 : CEMBALO