FRITZ HOCHWÄLDER

Nasjonalitet: 
ØSTERRISK
1 treff i tidsrommet 16.03.1960 - 16.03.1960

1960

16.03 : 
16.03.1960  :  HERBERGET
 : FORFATTER