CLARITA HUSEBYE

Nasjonalitet: 
NORSK
2 treff i tidsrommet 20.05.1915 - 29.12.1917

1917

29.12 : 
29.12.1917  :  EUGEN ONEGIN
 : SKUESPILLER
 : OLGA

1915

20.05 : 
20.05.1915  :  RIGOLETTO
 : MADDALENA, BANDITENS SØSTER