JEAN BERG

Nasjonalitet: 
NORSK
20 treff i tidsrommet 01.09.1899 - 10.12.1901

1901

10.12 : 
10.12.1901  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : SIGURD RANESON
04.06 : 
04.06.1901  :  HARLEKINS OMVENDELSE
 : SKUESPILLER
 : EN BORGER
16.05 : 
16.05.1901  :  EN SØNDAG PAA AMAGER
 : SKUESPILLER
 : JEPSEN, AMAGERBONDE
26.03 : 
26.03.1901  :  TORDENSKJOLD
 : SKUESPILLER
 : GREV MØRNER, SVENSK KAPTEIN
22.01 : 
22.01.1901  :  DEN STUNDESLØSE
 : SKUESPILLER
 : CORFITZ
08.01 : 
08.01.1901  :  TANTE ULRIKKE
 : SKUESPILLER
 : EN SOCIALIST

1900

30.10 : 
30.10.1900  :  MIGNON
 : SKUESPILLER
 : ANTONIO
10.10 : 
10.10.1900  :  KONGSEMNERNE
 : SKUESPILLER
 : BAARD BRATTE
12.06 : 
 : SKUESPILLER
 : VERTEN
04.06 : 
04.06.1900  :  GJENBOERNE
 : SKUESPILLER
 : MIKKEL
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : FØRSTE NABO-*
18.04 : 
18.04.1900  :  MADAME SANS GÉNE
 : SKUESPILLER
 : COP, SKOMAGER
26.03 : 
26.03.1900  :  GURRE
 : SKUESPILLER
 : RYTTERANFØREREN
20.02 : 
20.02.1900  :  MODERATE LØIER
 : SKUESPILLER
 : KRISTIAN PEDERSEN, MALER
01.01 : 
 : SKUESPILLER
 : EN NOTAR
01.01 : 
01.01.1900  :  VARULVEN
 : SKUESPILLER
 : BERTEL ORGELMESTER

1899

23.11 : 
23.11.1899  :  OVER ÆVNE II
 : SKUESPILLER
 : HENRIK SEM
26.09 : 
26.09.1899  :  HARALD SVANS MOR
 : SKUESPILLER
 : HENNIG
03.09 : 
03.09.1899  :  SIGURD JORSALFAR
 : SKUESPILLER
 : SIGURD RANESON
01.09 : 
01.09.1899  :  MESTER GERT WESTPHALER
 : SKUESPILLER
 : JESPER, APOTHEKERENS DRENG

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking