HERMAN WILDENVEY

Nasjonalitet: 
NORSK
3 treff i tidsrommet 07.11.1912 - 10.01.1940

1940

10.01 : 
10.01.1940  :  ØRKENSANGEN
 : BEARBEIDELSE

1912

07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : OVERSATT AV
07.11 : 
07.11.1912  :  AS YOU LIKE IT
 : OMARBEIDET AV