PER ASPLIN

Nasjonalitet: 
NORSK
2 treff i tidsrommet 26.12.1956 - 09.12.1976

1976

09.12 : 
 : SKUESPILLER
 : POLITIMESTER BASTIAN *

1956

26.12 : 
 : SKUESPILLER
 : BARBER SØRENSEN

Rollenamn med * markerer alternering / overtaking